• Knjigovodstvo
  • Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Vođenje poslovnih knjiga predstavlja administrativno obavljanje računovodstvenih poslova koje se sastoji od:

- PRIPREMNIH RADOVA (otvaranja glavne knjige prema jedinstvenom kontnom planu, otvaranje pomoćnih knjiga za vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, materijalnog i robnog knjigovodstva, osnovnih sredstava)

- KNJIGOVODSTVENE OBRADE cjelokupne financijske dokumentacije (izvoda žiro računa, blagajničke dokumentacije, ulaznih i izlaznih računa, deviznih izvoda i sl.) osim uvođenja primki i kalkulacija te plaćanja obveza koje obavlja korisnik usluga

- AUTOMATSKE OBRADE cjelokupne dokumentacije (unos podataka s ažuriranjem svih potrebnih evidencija, ispisivanje temeljnica, dnevnika knjiženja, kartica, brutto bilanci i ostalih knjigovodstvenih izvještaja vezanih za analitičke evidencije)

- IZRADE OBRAČUNA PLAĆA te izrada i predaja svih pripadajućih izvještaja vezanih za plaće radnika : RS obrazaca, vrećice za plaću, IP-1 obrazac o isplaćenim plaćama po djelatniku, ID obrazaca; prijava i odjava radnika (mirovinsko, HZZO)

- IZRADA I PREDAJA MJESEČNIH IZVJEŠTAJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST, kao i godišnjeg kumulativnog izvještaja PDV-K

- IZRADA I PREDAJA KVARTALNIH STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA za potrebe Financijske agencije

- IZRADA I PREDAJA GODIŠNJIH TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POREZA NA DOBIT, RAČUNA DOBITI I GUBITKA, BILANCE , BILJEŠKI UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ, OBRAZACA OKFŠ, SR I TZ za potrebe Porezne uprave

- Uz knjigovodstvene usluge obavljamo prijave i odjave radnika u HZMO i HZZO

Ukoliko ste zainteresirani javite nam se putem telefona ili mail-a.

Garantiramo kvalitetnu i profesionalnu uslugu po povoljnim cijenama.


Oracle


Embarcadero


Lenovo


IBM


Microsoft