IIS8

IIS8 (Integralni informacijski sustav 8) je kompleksan i sveobuhvatan ERP sustav izrađen u relacijskoj bazi podataka ORACLE. Sve funkcije u programu slijede prirodnu logiku optimiziranih poslovnih procesa te su razvijene u skladu s najboljim praksama i iskustvom brojnih stručnjaka iz specifičnih područja.


Neke važnije funkcionalnosti informacijskog sustava IIS8 obuhvaćaju:

Nabavu, zalihe i skladišno poslovanje,
Proizvodnju,
Fakturiranje,
Financije i računovodstvo,
Kadrovsku evidenciju,
Kretanje zaposlenika,
Ateste zavarivača,
Plan rasporeda zaposlenika po radilištima,
Obračun plaća,
Održavanje sredstava rada,
Uvoz-izvoz,
Tehnologiju zavarivanja,
Pogonsko knjigovodstvo,
Financijsko i materijalno knjigovodstvo,
Evidenciju osnovnih sredstava,
Spisovodstvo,
Plan nabave i
mnoge druge specifične module razvijene po narudžbi.

IIS8 je u potpunosti modularan sustav, što znači da korisnik može odabrati samo one funkcionalnosti koje mu trebaju, a moguće ih je i prilagoditi vlastitim specifičnim poslovnim procesima.

Osim što ima punu podršku u pisanim i video korisničkim uputama, telefonskoj podršci i hitroj intervenciji na lokaciji korisnika u slučaju zastoja, IIS8 je u svakom trenutku usklađen s važećom zakonskom regulativom, te se konstantno radi na kontroli kvalitete, kontinuiranoj evoluciji proizvoda i što boljoj prilagodbi potrebama korisnika. Kroz cijeli sustav dostupan je velik broj izvještaja koje je moguće prilagoditi nizom parametara.

Sustav IIS8 danas je uspješno implementiran u svim granama djelatnosti, s naglaskom na proizvodnu i montažnu djelatnost te zdravstvene ustanove poput bolnica i zavoda za javno zdravstvo.

Pregled funkcionalnosti sustava IIS8 u .pdf formatu preuzmite ovdje


Oracle


Embarcadero


Lenovo


IBM


Microsoft