Reference

Proizvodna djelatnost

 • Đuro Đaković Montaža d.d.
 • Đuro Đaković Aparati i uređaji d.d.
 • Đuro Đaković Alatnica d.d.
 • Đuro Đaković Specijalna vozila d.d.
 • Đuro Đaković Kotlovi d.o.o.
 • Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.
 • SDF Žetelice d.o.o. Županja
 • KTP d.o.o.
 • IN gradnja d.o.o.
 • Oprema Vrbovec d.o.o. Vrbovec
 • Sigmat d.o.o. Slavonski Brod
 • Tiskara TDA d.o.o. Slavonski Brod
 • Šprajc THD d.o.o. Slavonski Brod

Uslužna djelatnost

 • Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o.
 • Đuro Đaković Montaža – održavanje i usluge d.o.o.
 • Đuro Đaković Montaža – Izolak d.o.o.
 • Đuro Đaković Montaža – Dizalice d.o.o.
 • Đuro Đaković Centar za istraživanje i razvoj d.o.o.
 • Đuro Đaković Stan d.o.o.
  Zavod za unapređenje sigurnosti d.d. Osijek
 • Geokod d.o.o. Slavonski Brod
 • Leko biro d.o.o. Slavonski Brod
 • Slavonskobrodska televizija d.o.o. Slavonski brod
 • CROATIA osiguranje d.d.
 • Posavska Hrvatska d.o.o. Slavonski Brod
 • Metronet d.d.
 • Euroherc osiguranje d.d.
 • Brod Turist d.o.o. Slavonski Brod
 • V grupa d.o.o. Zagreb
 • CVH STP Eurobrod, Bukovlje

Zdravstvene ustanove

 • Opća bolnica dr. Josip Benčević, Slavonski Brod
 • Opća bolnica Nova Gradiška
 • Opća bolnica Vukovar
 • Opća bolnica Vinkovci
 • Opća bolnica Požega
 • Opća bolnica dr. Tomislav Bardek Koprivnica
 • Specijalna bolnica za plućne bolesti Zagreb
 • nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
 • Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Zdravstvena ustanova ljekarna Slav. Brod
 • Ljekarna Marija Vinković
 • Ljekarne Furić

Obrazovne ustanove

 • Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod
 • Osnovna škola Bogoslav Šulek, Slavonski Brod
 • Osnovna škola Vladimir Nazor, Slavonski Brod
 • Osnovna škola Antun Mihanović, Slavonski Brod
 • Osnovna škola Blaž Tadijanović, Slavonski Brod
 • Osnovna škola Ivan Mažuranić, Sibinj
 • Osnovna škola fra Kaje Adžića, Pleternica
 • Osnovna škola Ivan Filipović, Velika Kopanica
 • Osnovna škola Ivan Meštrović, Vrpolje
 • Glazbena škola Slavonski Brod
 • Srednja medicinska škola Slavonski Brod
 • Srednja škola Matija Antun Reljković Slavonski Brod
 • Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod
 • Tehnička škola Slavonski Brod
 • Obrtnička škola Slavonski Brod
 • Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod
 • Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića, Slavonski Brod
 • Veleučilište u Slavonskom Brodu
 • Strojarski fakultet Slavonski Brod
 • Pravni fakultet Zagreb
 • Ekonomski fakultet Zagreb
 • Ustanova za rehabilitaciju i odgoj djece Zlatni cekin, Slavonski Brod

Uslužna djelatnost

 • Centar za socijalnu skrb, Slavonski Brod
 • Kazališno koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić, Slavonski Brod
 • Hrvatska gospodarska komora, Slavonski Brod
 • Ured državne uprave brodsko-posavske županije, Slavonski Brod
 • Turistička zajednica grada Slavonskog Broda
 • Đakovačko-osječka nadbiskupija, Đakovo
 • Komunalac d.o.o. Slavonski Brod
 • Grad Slavonski Brod
 • Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Gradska knjižnica Slavonski Brod
 • Ustanova za gospodarenje športskim objektima, Slavonski Brod